Privacy verklaring
Laden...

Privacy verklaring

Privacybeleid maatkracht.nl

Op de website maatkracht.nl hechten we veel waarde aan uw privacy. We verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor het verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aangeboden diensten van maatkracht.nl. Dit beleid beschrijft welke gegevens we verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en onder welke voorwaarden we deze eventueel met derden kunnen delen. We leggen ook uit hoe we uw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. De contactgegevens vindt u aan het einde van dit document.

Gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en wie toegang heeft tot de gegevens.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van maatkracht.nl. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons verstrekt, worden gedeeld met deze partij. Maatkracht.nl heeft toegang tot uw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zal deze gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Maatkracht.nl is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die we met hen hebben gesloten. Maatkracht.nl maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen.

Webhosting

Voor webhosting- en e-maildiensten maken we gebruik van maatkracht.nl. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken deze niet voor eigen doeleinden. Maatkracht.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Ze hebben geen toegang tot ons postvak en behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Voor het afhandelen van betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform Ideal. Ideal verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummers. Ideal neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ze behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en kunnen (geanonimiseerde) gegevens delen met derden waarmee ze samenwerken. Alle waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de diensten die Ideal via derden inschakelt.

Beoordelingen

We verzamelen reviews via Maatkracht.nl. Als u een review achterlaat, dient u uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Maatkracht deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Maatkracht publiceert uw naam en woonplaats ook op hun eigen website. In sommige gevallen kan Maatkracht contact met u opnemen voor een toelichting op uw review. Als we u uitnodigen om een review achter te laten, delen we uw naam, e-mailadres en orderinformatie met Maatkracht. Zij gebruiken deze gegevens alleen om u uit te nodigen voor het achterlaten van een review. Maatkracht neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Verzenden en logistiek

Voor het bezorgen van bestellingen maken we gebruik van de diensten van Henk de Jong Logistics. We delen hiervoor uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Henk de Jong Logistics. Henk de Jong Logistics gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Facturatie en boekhouding

Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van Yuki. We delen uw naam, adres, woonplaatsgegevens en details over uw bestelling met hen voor het administreren van verkoopfacturen.

Externe verkoopkanalen

We maken gebruik van externe verkoopkanalen voor onze dienstverlening.

Doel van gegevensverwerking

We gebruiken uw gegevens alleen voor onze dienstverlening en niet voor gerichte marketing. Mocht het nodig zijn om contact met u op te nemen, zullen we expliciet om uw toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve wanneer dit nodig is om aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen te voldoen.

Automatisch verzamelde gegevens, zoals uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, worden gebruikt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gedwongen om uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. Wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt hiertegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Als u aangeeft dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, zullen wij uw gegevens verwijderen. Op grond van administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw (persoons)gegevens bewaren gedurende de toepasselijke termijn.

Uw rechten

Op basis van de geldende wet- en regelgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken. U heeft het recht om inzage te krijgen in uw gegevens, deze te laten aanpassen, beperken of overdragen naar een andere partij. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.

Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst door Google voor de "Analytics"-dienst. Deze dienst helpt ons bij het bijhouden en rapporteren van hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben Google niet toegestaan om de verkregen analytics-informatie voor andere doeleinden te gebruiken.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons altijd het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website. Als er wijzigingen zijn die invloed hebben op uw reeds verzamelde gegevens, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contactgegevens

maatkracht.nl

Hoge Maat 7

3961NC Wij bij Duurstede

Nederland

0343592770